az_logo.jpg
 

 

 

Campbells dvärghamster
(Phodopus campbelli)

Den största dvärghamsterarten som hålls i fångenskap. Den är mellan 9 och 12 cm lång och väger mellan 60 och 80 gram.

 

Rysk vintervit dvärghamster
(Phodopus sungorus)

Påminner om en Campbells till utseendet men är något mindre; mellan 8 och 11 cm lång och väger mellan 50 och 60 gram.

Roborovski dvärghamster
(Phodopus roborovskii)

Den minsta dvärghamstern som hålls i fångenskap. Den är mellan 5 och 7 cm lång och väger i snitt 30 gram.

 

 

Kinesisk Hamster
(Cricetulus griseus)

En musliknande hamster, långsmal och muskulös. Kinesisk hamster är mellan 10 och 12 cm lång och väger mellan 30 och 40 gram.