Titlar i Svenska hamstersällskapet

Standard Svensk champion - 3 cert, minst 1 som senior

Grand champion - 6 cert, minst 2 st som senior

Multichampion - 9 cert, minst 3 st som senior

Inter Champion - 1 cert från utländsk domare inräknat i svenska Championtiteln

Inter Grandchampion - 2 cert från utländsk domare inräknat i Grandchampion

Inter Multichampion - 3 cert från utländsk domare inräknat i Multichampion.

Petklass Guldpet - 3 st guldstjärnor minst 1 som senior.

 

Detta ska tas av minst 2 domare.

 

Svensk Vinnare SV-(årtal)

Svensk PET-Vinnare SVP-(årtal)

 

Europatitlar:

9-11 november 2018 hölls en Europautställning i Herning, Danmark. Där hade djuren som ställdes ut en chans att erhålla så kallade Europatitlar. För att få en titel måste djuret ha fått Cert/A av alla tre domarna som dömde den helgen.

Titlarna:
EUCH-18 - standard

EUkdCH-18 - PET

EUbdCH-18-  Barnklass