Viktig information gällande pet-klass i Svenska Hamstersällskapet
 

Viktig info om Pet- och barnklass under 2020:

Från och med 1/7 - och därmed juliutställningen på Vätö - tar vi helt bort pet-klassen. Då finns endast standardklass och den nya barn/juniorklassen.


I barn/juniorklass får man till och med 15 års ålder ställa ut om man står som ägare till hamstern. Detta betyder att barnet/junioren måste stå som ägare och anmälas i sitt namn redan i anmälningssystemet.
 

Fram till och med juniutställningen kommer SHS att ha pet-klass för barn/ungdomar upp t o m 15 års ålder som tidigare i år, därefter tas den bort under resten av 2020, och det finns enbart standardklass och barn/juniorklass, vilket är alltså är en standardklass för barn- och ungdomar upp t o m 15 år. Hamstern/gerbilen får alltså endast anmälas i en av klasserna.
 

Detta innebär att vi kommer att ha en Årets bästa-lista även för barn/juniorklass som baseras på utställningarna fr o m 1/7. Deltagande i standardklass under jan-juni kommer att hamna på den vanliga Årets bästa-listan.
 

Domarkommittén utvärderar hur det har fungerat och lämnar ett förslag inför 2021.