Viktig information gällande pet-klass i Svenska Hamstersällskapet
 

Vid årsmötet den 25/1 2020 beslutades enhälligt att bifalla Domarkommitténs motion angående att på försök ta bort pet-klass under 2020 och enbart ha kvar barnklass/barnpet. Där ökar vi på åldern från 12 till 15 års ålder och bedömningarna ska där bli mer förklarande. Samtidigt kommer domarna att lägga större vikt vid temperament och skötsel i standardbedömningarna istället för att ha en extra klass enbart för det.

 

Bakgrunden är att vår förening är en avelsförening. Vi hade inte någon petklass när vi startade men för några år sedan röstades det för att införa petklass. Det har dock hela tiden varit svårt att få någon att döma i pet-/barnklass och intresset för att göra något bra av pet-klass har varit svagt.

 

Pet-klassen läggs därför ner på prov under 2020 och Domarkommittén får i uppdrag att utvärdera inför 2021 års årsmöte om en eventuell permanent nedläggning av pet-klassen.