Förtydligande och beslut angående Pet-/barnklass

Tidigare i vår ville domarkommittén efter sitt möte i maj ta bort barnklass ur Svenska Hamstersällskapets utställningsmodell. Man motiverade detta med att SHS är en avelsförening samt att det inte heller är fullt lagligt att någon under 16 år står som ägare till hamster enligt svensk lag samt GDPR. Dessutom är det inte skäligt att hamstrar beroende på ägarens ålder har chans att snabbare tjäna ihop till en Pet-titel (om de ställs i både barn- och Pet-klass). Barnklass har tidigare även haft en ”snällare” bedömning än vanlig Pet-klass.

 

Sedan styrelsen utvärderat detta kom vi fram till att det går att förändra vår redovisning av resultat så att vi inte bryter mot GDPR. Eftersom många ofta börjar med att testa att ställa ut i barnklass som en kul grej för sitt/sina barns skull, men senare blir engagerad i både utställning och föreningsliv ansågs det relevant att ha kvar barnklassen.

 

Det beslutades därför att barnklass blir kvar men att samma hamster inte får gå i "dubbla" pet-klasser, om det inte är en s k dubbelutställning, men alltså inte i både Pet- och barnklass. Däremot går det bra att även fortsättningsvis ställa i både Pet- och standardklass alternativt barn- och standardklass. Unga över 13 år anmäler till vanliga Pet-klassen. Vidare får domare inte särskilja Pet- och barnklass bedömningsmässigt.

 

På förekommen anledning ber vi också att få påminna om att barnklass är till för hamstrar som ägs av barn under 12 år. Det är alltså en klass där barn ska kunna ställa ut sin alldeles egna hamster. Klassen är inte till för att man som vuxen ska ”låna in” ett barn bara för att få en rosett till samlingen eller välja att låta sitt barn ställa ut sina hamstrar i barnklass istället för petklass för att man då automatiskt får rosett.

 

Vidare är det inte heller meningen att barnet ska ”skicka med” sin hamster med sina föräldrar eller annan vuxen. Något annat är inte rättvist för de barn som faktiskt är på utställningen under en hel utställningsdag med sin alldeles egna hamster.

 

Vi har under de senaste utställningarna sett lite mellan fingrarna på detta nyuppkomna fenomen och det kanske beror på att vi har många nya medlemmar som inte riktigt vet vad som gäller, men nu går vi alltså ut med denna information och kommer att bli hårdare med detta.