Förtydligande och beslut angående Pet-/barnklass

Tidigare i vår ville domarkommittén efter sitt möte i maj ta bort barnklass ur Svenska Hamstersällskapets utställningsmodell. Man motiverade detta med att SHS är en avelsförening samt att det inte heller är fullt lagligt att någon under 16 år står som ägare till hamster enligt svensk lag samt GDPR. Dessutom är det inte skäligt att hamstrar beroende på ägarens ålder har chans att snabbare tjäna ihop till en Pet-titel (om de ställs i både barn- och Pet-klass). Barnklass har tidigare även haft en ”snällare” bedömning än vanlig Pet-klass.

Sedan styrelsen utvärderat detta kom vi fram till att det går att förändra vår redovisning av resultat så att vi inte bryter mot GDPR. Eftersom många ofta börjar med att testa att ställa ut i Barnklass som en kul grej för sitt/sina barns skull, men senare blir engagerad i både utställning och föreningsliv ansågs det relevant att ha kvar barnklassen.

Det beslutades därför att barnklass blir kvar men att samma hamster inte får gå i "dubbla" pet-klasser, om det inte är en s k dubbelutställning, men alltså inte i både Pet- och barnklass. Däremot går det bra att även fortsättningsvis ställa i både Pet- och standardklass alternativt Barn- och standardklass. Unga över 13 år anmäler till vanliga Pet-klassen. Vidare får domare inte särskilja Pet- och barnklass bedömningsmässigt.