Teckningar

kinesisk-dominantspot.jpgDominant Spot (Dsds)

Hela hamstern följer standarden förutom grundfärgen som kan blekas något och magfärgen som är rent vit.  Hamstern är vittecknad, fläckarna ska vara tydligt avgränsade och jämt fördelade över kroppen.