Kinesisk Hamster (Cricetulus griseus)

kinesisk-sds.jpgTypstandard 

Huvudet ska vara brett, kort och trubbigt. Huvudet ska påminna om en liksidig triangel.

Ögonen och öronen ska sitta brett isär. Ögonen ska sitta mitt emellan öron och nos.

Ögonen ska vara klara och stora i förhållande till huvudet.

Öronen ska vara medelstora.

Kroppen ska vara lång, fast och slank utan synlig midja.

Pungen hos hanen är mycket stort i förhållande till kroppen. Den ska sticka ut baktill och vara väl synlig. 

Storlek ska vara 9-12cm.

Pälsen ska vara mycket kort och tät. Viktigt för uttrycket är att pälsen är jämn.

Färg och teckning ska följa den uppsatta standarden.

På sidan av hamstern ska det gå en sidolinje som tydlig avgränsar hamsterns ovansida från undersidan (undantag BE White).

Kondition, hamstern ska vara frisk och pigg. Den får inte ha sår eller ohyra.

Svansen ska vara ca 2-3cm lång.

Temperament, hamstern ska vara hanterbar och inte vara stressad.

Denna art är den som har minst antal färg och teckningsvarianter.