Stamboken

Som medlem i föreningen får du tillgång till vår stambok. Medlemmar i föreningen får registrera hamstrar i stamboken. Man kan registrera inköpta hamstrar och egenuppfödda hamstrar.​Dessa regler gäller:


Oregistrerad uppfödare:


Dina egenuppfödda hamstrar får ha det prefix som du har valt. Hamstrarna får ha max upp till 28 tecken i sitt namn.

Registreringsavgift för icke registrerade uppfödare/enskilda medlemmar efter tio kullar: Upp till och med tio kullar är gratis att registrera för icke registrerade uppfödare. Från elfte kullen tas en avgift om 25:-/kull ut. När enskilda inköpta djur registreras gäller samma: upp till och med tio enskilda djur är gratis, från det elfte djuret tas en avgift om 25:-/djur ut.

Kullar och enskilda djur kan "blandas", det är alltså totalt tio registreringar som är gratis oavsett om det är en kull med ett djur i (räknas som en registrering), en kull med tio djur i (räknas som en registrering), eller en inköpt enskild hamster (räknas som en registrering) som registeras.

Avgiften faktureras från kassören via mail.

Säg gärna till när du har registrerat hamstrar, vårt Facebookforum är ett utmärkt ställe att meddela registreringsgruppen att du vill ha hjälp att skriva ut stamtavlor.

Stamtavlorna skrivs ut i pdf och skickas till dig elektroniskt, så kan du själv skriva ut och skriva under med din namnteckning.

 

Registrerad uppfödare:

Registrerade uppfödare registrerar djur gratis.

Dina egenuppfödda hamstrar får automatiskt ditt uppfödarnamn som prefix och dina kontaktuppgifter skrivs ut på stamtavlorna. Hamstrarna får ha max upp till 28 tecken i sitt namn. Ingen avgift tas ut för stamtavlorna, det ingår i uppfödaravgiften.


Vilka hamstrar får registreras?

Vår stambok är öppen för dvärghamstrar från rena linjer, dvs inte för hybrider (blandningar mellan Campbells och rysk vintervit). Det är styrelsen som avgör vilka hamstrar som tillåts vara med i stamboken eller inte. Om du vill registrera hamstrar köpta från uppfödare registrerade i andra föreningar i Sverige så får du använda hela hamsterns namn med uppfödarens prefix även om uppfödaren inte är registrerad i SHS. Samma sak gäller importerade hamstrar, här bör också uppfödarens prefix användas samt information om vem som importerade hamstern, tidpunkten för importen  och namnet på uppfödaren.