Viktig information om uppfödaravgifter för oregistrerade respektive registrerade uppfödare i SHS:

Vid årsmötet 25/1 bifölls en motion om att införa uppfödaravgift för uppfödare med oregistrerade prefix. Den nya styrelsen fick i uppdrag att diskutera och besluta om detaljerna.

Följande beslutades vid det senaste styrelsemötet (5/3):
Styrelsen beslutade att från och med 5/3 2020 införa en årlig avgift på 200:- för oregistrerade uppfödare och medlemmar i SHS som vill använda sitt prefix och registrera sina kullar i SHS.

Uppfödaravgiften för registrerade SHS-uppfödare (som redan tagits ut för 2020) tas bort från 2021.