Behöver du råd och stöd som uppfödare?

Styrelsen har beslutat att starta en avelskommitté, dit man kan vända sig ifall man saknar en mentor med olika avels- och uppfödarfrågor. Mejla frågor till: Sebastianmartensson@icloud.com och märk mejlet i ämnesraden med "Avelskommittén".
 

Bakgrunden till denna kommitté är att medlemmar efterfrågat ett sätt att komma i kontakt med mentorer eller att styrelsen ska tydliggöra hur man gör ifall man vill eller funderar på att bli uppfödare.


Det vanligaste är att någon av de uppfödare man köper sina tilltänkta avelsdjur från blir ens mentor eller kanske snarare någon man har ett samarbete med och kan ställa frågor till.


Men det är inte alla som har tid, lust eller möjlighet att fungera som mentor eller vill ha ett samarbete om man t.ex har olika avelsmål eller redan har ett flertal andra personer man agerar mentor åt. Därför tyckte styrelsen att en avelskommitté, där man kan bolla olika avels- och uppfödarrelaterade frågor med erfarna uppfödare, vore en bra idé.


Vidare arbetar styrelsen även på ett kompendium för nya uppfödare som besvarar de allra vanligaste frågorna.


Närmare presentation av vilka som ingår i SHS avelskommitté kommer!

Avelskommitte.jpg