Rekommendationer från Svenska Hamstersällskapet gällande avel

Svenska Hamstersällskapets styrelse har diskuterat de problem vi har sett inom dvärghamsteraveln de senaste åren och rekommenderar därför att inte avla på djur som är under 6 månader. Rysk Vintervit har drabbats av en del problem med ögonen, problemen finns i många linjer. Dessa visas oftast i ung ålder men kan också dyka upp senare. Om hamstern vid 6 månaders ålder inte har visat några tecken på ögonproblematik eller andra ärftliga sjukdomar är chanserna goda att den håller sig frisk samt att avkommorna håller sig friska. För Campbells gäller det att vara uppmärksam på diabetes. De flesta får tydliga sjukdomstecken redan som mycket unga men hos vissa individer kan det dröja tills de är 3-4 månader innan diabetesen blommar ut. Är de fortfarande friska vid 6 månaders ålder är chanserna mycket goda att de håller sig friska livet ut. Diabetesproblematiken bland våra Campbells är mycket mindre nu jämfört med för några år sedan men det rekommenderas ändå att låta avelsdjuren få bli 6 månader innan de används i avel.

Viktigt att tänka på vid avel av teckningar på Campbells

  • Teckningens utspridning kan variera väldigt mellan individer.
  • En jämn och avgränsad/tydlig teckning föredras.
  • Tecknade djur med perfekt teckning är väldigt svåra att avla fram och därför ska ett sådant djur premieras på utställning.
  • Det bästa tecknade föräldradjuret behöver inte vara den som lämnar bäst avkommor.
  • Undvik att para två olika teckningar med varandra då det kan bli svårt att veta vilken genotyp djuret har.
  • Para aldrig två mottled med varandra, dessa kan få ögonlösa vita ungar. Dessa ungar överlever inte, de tynar bort.
  • Undvik att para tecknade djur med helvita djur då teckningen kan döljas och ge okänd genotyp alternativt dubblas och ger defekter.
  • Det är vanligare med Odd eye (olikfärgade ögon) och glaucom (förhöjt tryck i ögat) hos mottled än hos djur utan vitteckning.
  • Det är vanligare att så kallad flipping/stargazing förekommer hos mottled än hos djur utan vitteckning.
  • Inget djur är det andra likt, vilket ger ett utmanande och roligt avelsarbete.

 

Uppfödare som av någon anledning trots rekommendationen blandar teckningar eller parar in Albino, RE White eller BE White måste vara extremt noga med att registrera sina djur rätt samt informera köpare om riskerna med aveln. Ingen av dessa djur bör säljas vidare till avel hos oerfarna uppfödare.

 

INFORMATION ANGÅENDE AVELSPROJEKT
Styrelsen vill förtydliga att det för registrerade uppfödare i Svenska Hamstersällskapet inte är tillåtet med hybridavel. Ifall man som registrerad uppfödare vill ägna sig åt avelsprojekt i form av till exempel mandarinavel, måste man inkomma med en plan till styrelsen. Planen måste bland annat innehålla tidsrymd, syfte och tillvägagångssätt. Vidare måste avelsprojektet ske skilt från eventuell övrig avel. Dessa hamstrar får således inte registreras i stamboken. Avelsprojektets utfall skall dokumenteras via fortlöpande rapporter till styrelsen.

 

campbell-teckning.jpg

campbell-teckning2.jpg

campbell-teckning3.jpg

campbell-teckning4.jpg

campbell-teckning5.jpg

campbell-platinum.jpg