Stamboken

Som medlem i föreningen får du tillgång till vår stambok. Här kan du registrera dina hamstrar. Dessa regler gäller:

Beslut angående prefix i Svenska Hamstersällskapets stambok


Styrelsen har fr.o.m 2019-06-09 beslutat att godkänna alla uppfödarprefix i vår stambok.


Syftet med att godkänna alla uppfödarprefix, även oregistrerade uppfödares, är nödvändigheten att kunna spåra hamstrar, främja och underlätta ett sunt avelsarbete och samarbete mellan uppfödare inom- och utomlands samt för att få en så enhetlig och korrekt stambok som möjligt med hamstrars och gerbilers bästa i fokus.


Det finns dock utomstående uppfödare som inte registrerar sina djur, varken i SHS, SHF eller i någon annan förening med stambok. Det är därför av yttersta vikt att SHS ställer krav på känd och dokumenterad bakgrund av Campbells och ryska vintervita. Vid registrering av dessa arter kommer det därför krävas att härstamningsbevis och/eller originalstamtavla skickas in till SHS ifall SHS registreringsgrupp, som granskar och godkänner/underkänner registrering av dessa arter i SHS stambok, finner att det råder några som helst tveksamheter angående hamsterns bakgrund.


För att särskilja kvalitetsgranskade och registrerade SHS-uppfödares beslutades att formen ”SHS-[prefix] hamsterns namn” införs i stamboken fr o m 2019-06-09. För samtliga registreringar gäller att namnet får vara max upp till 28 tecken långt totalt exkl ”SHS”:et.

 

Oregistrerad uppfödare:

Dina egenuppfödda hamstrar får ha det namn du väljer med max 28 tecken. Det åligger dig - i det fall du använder ett prefix för din oregistrerade uppfödning – att inte använda ett redan upptaget prefix.

Medlemmar i föreningen får registrera hamstrar i stamboken. Man kan registrera inköpta hamstrar och egenuppfödda hamstrar. 


Säg gärna till när du har registrerat hamstrar, vårt Facebookforum är ett utmärkt ställe att meddela registreringsgruppen att du vill ha hjälp att skriva ut stamtavlor.

Stamtavlorna skrivs ut i pdf och skickas till dig elektroniskt, så kan du själv skriva ut och skriva under med din namnteckning.

SHS styrelsen har beslutat att från och med 2020-03-05 införa en årlig avgift på 200:- för oregistrerade uppfödare och medlemmar i SHS som vill använda sitt prefix och registrera sina kullar i SHS.

Uppfödaravgiften för registrerade SHS-uppfödare (som redan tagits ut för 2020) tas bort från 2021.

 

Registrerad uppfödare:

Dina egenuppfödda hamstrar får automatiskt ditt uppfödarnamn som prefix samt SHS framför prefixet för att visa att du är en registrerad uppfödare hos Svenska Hamstersällskapet och därmed visat på kvalitet i din uppfödning samt att du har en långsiktig plan för din avel. Dina kontaktuppgifter skrivs ut på stamtavlorna. Hamstrarna får ha max upp till 28 tecken i sitt namn exklusive SHS-märkningen. Ingen avgift tas ut för stamtavlorna.

Uppfödaravgiften för registrerade SHS-uppfödare (som redan tagits ut för 2020) tas bort från 2021.
 

Vilka hamstrar får registreras?

Vår stambok är öppen för dvärghamstrar från rena linjer, dvs inte för hybrider (blandningar mellan Campbells och rysk vintervit). Det är styrelsen som avgör vilka hamstrar som tillåts vara med i stamboken eller inte om registreringsgruppen har invändningar.

Om du vill registrera hamstrar köpta från uppfödare registrerade i andra föreningar i Sverige så får du alltså använda hela hamsterns namn med uppfödarens prefix även om uppfödaren inte är registrerad i SHS. Samma sak gäller importerade hamstrar. Här bör också uppfödarens prefix användas samt information om vem som importerade hamstern, tidpunkten för importen och namnet på uppfödaren.