Stamboken

Som medlem i föreningen får du tillgång till vår stambok. Här kan du registrera dina hamstrar. Dessa regler gäller:

 

Oregistrerad uppfödare:

Dina egenuppfödda hamstrar får ha ett enkelnamn med max 12 bokstäver, inga tecken eller bindestreck är tillåtna. Du får inte använda prefix före hamsterns namn.

Medlemmar i föreningen får registrera hamstrar i stamboken. Man kan registrera inköpta hamstrar och egenuppfödda hamstrar. Max 10 registreringar får göras gratis, därefter tas en avgift på 25 kr ut per registrering. Reglerna gäller från 1 november 2014.

Säg gärna till när du har registrerat hamstrar. Vårt Facebookforum är ett utmärkt ställe att meddela registreringsgruppen att du vill ha hjälp att skriva ut stamtavlor.

Stamtavlorna skrivs ut i pdf och skickas till dig elektroniskt, så kan du själv skriva ut och skriva under med din namnteckning.

 

Registrerad uppfödare:

Dina egenuppfödda hamstrar får automatisk ditt uppfödarnamn som prefix och dina kontaktuppgifter skrivs ut på stamtavlorna. Hamstrarna får ha max upp till 28 tecken i sitt namn.Ingen avgift tas ut för stamtavlorna, det ingår i uppfödaravgiften.


Vilka hamstrar får registreras?

Vår stambok är öppen för dvärghamstrar från rena linjer, dvs inte för hybrider (blandningar mellan campbells och rysk vintervit). Det är styrelsen som avgör vilka hamstrar som tillåts vara med i stamboken eller inte. Om du vill registrera hamstrar köpta från uppfödare registrerade i andra föreningar i Sverige så får du använda hela hamsterns namn med uppfödarens prefix även om uppfödaren inte är registrerad i SHS. Samma sak gäller importerade hamstrar, här bör också uppfödarens prefix användas samt information om vem som importerade hamstern, tidpunkten för importen  och namnet på uppfödaren.