(Artikel skriven av Ann-Charlotte Ling, Geishas hamsteruppfödning)

 

När är man en uppfödare?


Uppfödare blir man när man tar sin första kull.


Många tänker att "Jag vill ju bara ha en kull för att det är roligt"  eller "för att jag har världens goaste lilla hamster".


Men i lagens ögon är man en uppfödare från att den första kullen föds. I själva verket så är du en uppfödare i samband med den första parningen. Det vill säga: du bestämmer att en specifik individ ska fortplantas och du bestämmer att dennes gener är bra nog att föra vidare.


Varför läser de flesta inte på innan om vad det betyder? Vad betyder det att vara uppfödare? Du ansvarar för de liv du sätter till världen, varför läser du inte på innan? Innan du ens tänker på att para din hona/hane så finns det massor som du behöver känna till. Här är de, enligt mig, viktigaste punkterna: 


1: Du behöver känna till genetiken så att det inte blir några grundläggande fel.


2: Titta kritiskt på individen som du vill para, är denne tillräckligt bra? Vilka egenskaper har hamstern som kan tillföra arten något?


3: Ta reda på innan parning vad som händer under dräktigheten.


4: Läs på om arten, hur den utvecklas, hur man ser skillnad på kön, när de blir könsmogna, brunstcykel, hur länge de är dräktiga, vad är en lämplig kondition, lämplig ålder, hur tätt honan kan bli parad på nytt efter kullen osv.


5: Tänk på komplikationer, har du råd med veterinär om något går fel?


6: Är du beredd att ta konsekvenserna om din hona skulle dö?


7: Kan du tillräckligt mycket om arten för att ge dina köpare tillräckligt med information?


8: Känner du till din hamsters bakgrund vad gäller hälsorelaterade problem?


9: Ta reda på vilken foderstat din hamster kräver under dräktighet/digivning och ungarnas utveckling.


10: Läs på om vad som krävs för att ungarna ska utvecklas till trygga, mysiga individer som ger dina köpare den bästa starten för ett bra hamsterägande.


Vad jag vill ha sagt är: läs på innan du bestämmer dig för att sätta små liv till världen för det är du som är ansvarig för dessa liv!