Personuppgiftsansvarig hos den ideella föreningen Svenska Hamstersällskapet, SHS, är sittande styrelse, som kontaktas via e-post: ordforande@dvarghamster.se

 

• SHS sparar de personuppgifter vi får inskickade av de som blir medlemmar (dvs namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer) i vårt medlemsregister för föreningens fortlöpande arbete, t ex för att kunna stämma av vilka som är röstberättigade på medlemsmöten, utse årets uppfödare, göra medlemsutskick, ur bokföringssynpunkt i enlighet med bokföringslagen etc.

 

• SHS har ingen tredje part eller annan utomstående mottagare som får ta del av uppgifterna för vanliga medlemmar - enbart styrelse och valberedning och i viss mån vår registreringsgrupp.

 

• SHS registrerade uppfödare har valfri möjlighet att ur PR-synpunkt finnas med på vår hemsida samt uppfödarbroschyr med kontaktuppgifter och information om sin uppfödning.

 

• Det är varje medlems rättighet att när som helst få tillgång till sina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter ändrade och att få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, vilket sker automatiskt när man inte betalat in medlemsavgiften för det nya medlemsåret inom tre månader. Namn- och eventuella adressuppgifter till uppfödaren av djur som är registrerade i stamboken står kvar till dess uppfödaren begär annat.

 

• När det gäller publicering av personuppgifter på föreningens hemsida och i sociala medier är SHS restriktiva. I samband med utställningar och föreningsaktiviteter kommer vi dock att publicera material. Den lagliga grunden för detta är intresseavvägning, till exempel att vi vill informera om föreningens verksamhet. Om du som medlem inte vill förekomma i text, foto eller film i samband med utställningar och andra föreningsaktiviteter kan du anmäla detta till föreningen på mejl: ordforande@dvarghamster.se

 

• I medlemsforumet på Facebook är det lätt synligt för alla att se vem som är medlem. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte på något sätt är obligatoriskt att vara med i detta forum för att vara medlem, utan all info läggs också ut på hemsidan samt på vår officiella Facebooksida, som alla har tillgång till, även icke-medlemmar.