Inbjudan till extra allmänt möte 9 mars 2019

Lördagen den 9 mars 2019 inbjuds du till ett extra allmänt möte för medlemmar i Svenska Hamstersällskapet. 

Styrelsen för SHS föreslår att antalet ledamöter i styrelsen utökas från fem till sju. Detta för att styrelsearbetet ska kunna fördelas på ett mer effektivt sätt och för att kunna få in nya människor med nya idéer, förmågor och kompetenser. 

Enligt SHS stadgar kan en ändring i stadgarna göras genom ett enhälligt beslut vid ett extra allmänt möte. 

Detta extra allmänna möte hålls i anslutning till utställningen och det är därför viktigt att du som medlem är med och lämnar din åsikt och din röst. Även om du inte ställer ut några djur är du välkommen att komma till det extra allmänna mötet. 

Tid: 10.00 (innan utställningen startar)
Plats: Henriksdalsringen, Stockholm

Välkommen alla medlemmar!