Styrelsen 2018

Tillförordnad ordförande: Margareta Henrikson 

Sekreterare: Ann-Charlotte Ling

Kassör: Ingunn Opheim  iopheim@live.se

Vice ordförande och ledamot: Ingunn Opheim styrelsen@dvarghamster.se

Ledamot: Marit Murphy Handelsberg, Per Lundin

Suppleanter: Sara Lekehag, Omar Alhashimi, Marie Nilsson

Valberedning: Ulrika Lysholm, Julia Björkhage

Revisor: Henrik Fjällgren

Revisorsuppleant: Veronica Öqvist

 

Ansvarsområden

Cafeteria: Marit Murphy Handelsberg, Ulrika Lysholm

Ekonomi: Ingunn Opheim

Hemsida: Marie Nilsson, Josefin Nilsson & styrelsen

Evenemang/Facebook: Per Lundin, Ann-Charlotte Ling

Instagram och bildansvarig: Josefin Nilsson

Domar- och utbildningsansvarig: Ann-Charlotte Ling

Lotteri och vinster: Margareta Henriksson, Josefin Nilsson

Medlemsansvarig: Ingunn Opheim

PR: Marit Murphy Handelsberg

Rosetter: Ingunn Opheim

Stamboken: Reg-grupp inom styrelsen (Per, Margareta, Marit, Ann-Charlotte, Sebastian, Ingunn samt Patricia Söderqvist)

 

 

Domare dvärghamster samtliga arter standard

Ann-Charlotte Ling

Sebastian Mårtensson

Per Lundin

Ingunn Opheim

Aspriranter:

Domare rysk vintervit dvärghamster:

Margareta Henriksson

Aspiranter:

Domare guldhamster:

Ann-Charlotte Ling

Sebastian Mårtensson

Margareta Henriksson

Per Lundin

Aspiranter: Ingunn Opheim

Domare pet

Standarddomarna samt

Margareta Henriksson

Marit Murphy Hendelsberg

Birgitta Gutke

Aspiranter: Josefin Nilsson