Styrelsen 2020

Ordförande: Tina Rosendahl

Sekreterare: Marie Nilsson

Kassör: Sebastian Mårtensson

Vice ordförande och ledamot: Ann-Charlotte Ling

Ledamot: Margareta Henriksson, Patricia Söderqvist

Suppleanter: My Ling, Rebecka F. Jensen

Valberedning: Alexandra Strandberg, Per Lundin

Revisor:  Johan Wallin

Revisorsuppleant: Ingunn Opheim

 

Ansvarsområden 2020

Cafeteria: Utställningsansvarig (kan delegeras)

Ekonomi: Sebastian Mårtensson

Sekretariat, resultatlistor m m: Marie Nilsson och Patricia Söderqvist

Hemsida: Rebecka F. Jensen, Patricia Söderqvist, Tina Rosendahl, (Marie Nilsson)

Evenemang/Facebook: Rebecka F. Jensen, Patricia Söderqvist, Tina Rosendahl

Instagram och bildansvarig: Rebecka F. Jensen och Alexandra Strandberg

Domar- och utbildningsansvarig: Ann-Charlotte Ling (dvärg), Sebastian Mårtensson (guld), Patricia Söderqvist (gerbil, exotiska)

Domarkommitté: Alla domare

Lotteri och vinster: Margareta Henrikson

Priser: Styrelsen (delegeras)

Rosetter: Sebastian Mårtensson

Sponsorer: Ann-Charlotte Ling, Tina Rosendahl

Medlemsansvarig: Sebastian Mårtensson

PR: Tina Rosendahl

Registreringsgrupp: inom styrelsen