Styrelsen 2021

Ordförande: Tina Rosendahl

Sekreterare: Marie Nilsson

Kassör: Sebastian Mårtensson

Vice ordförande och ledamot: Ann-Charlotte Lingn Forsgard

Ledamot: Margareta Henriksson, Patricia Söderqvist

Suppleanter: My Ling, Rebecka F. Jensen

Valberedning: Alexandra Strandberg, Nina Renkse

Revisor:  Ingunn Opheim

Revisorsuppleant: vakant

 

Ansvarsområden 2021

Cafeteria: Utställningsansvarig (kan delegeras)

Ekonomi: Sebastian Mårtensson

Sekretariat, resultatlistor m m: Marie Nilsson (sammankallande)

Hemsida: Styrelsen gemensamt samt arbetsgruppen

Evenemang/Facebook: Tina Rosendahl och styrelsen

Instagram: Alexandra Strandberg

Foto- och bildansvarig: Rebecka F Jensen

Domar- och utbildningsansvarig: Ann-Charlotte Ling Forsgard (dvärg), Sebastian Mårtensson (guld), Patricia Söderqvist (gerbil, exotiska)

Domarkommitté: Alla aktiva domare

Lotteri och vinster: Margareta Henriksson

Priser: Styrelsen och Margareta Henriksson (delegeras)

Rosetter: Margareta Henriksson

Sponsorer: Styrelsen gemensamt

Medlemsansvarig: Tina Rosendahl

PR: Tina Rosendahl

Registreringsgrupp: Ann-Charlotte Ling, Sebastian Mårtensson, Patricia Söderqvist, Margareta Henriksson

Uppfödarkommitté: Sebastian Mårtensson, Ann-Charlotte Ling Forsgard, Marie Nilsson