Information om föreningen

Svenska Hamstersällskapet är en idell förening som startades 2011 genom att enbart vara en förening för dvärghamstrar. Föreningen hette fram till och med 2016 Svenska Dvärghamstersällskapet.

Syftet med föreningen är att främja alla i dagsläget, domesticerade hamsterarter. Vi vill finnas till för både uppfödare och den ”vanliga” hamsterägaren som behöver råd och stöd i skötsel och avel av hamstrar.
Vi önskar att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med uppfödare och hamsterägare i andra länder för att få en så bred avelsbas som möjligt samt ge möjligheter att dela med sig och ta till sig kunskaper och erfarenheter utöver Sveriges gränser.

 

Föreningens organisationsnummer är 802509-2456.

Föreningens bankgironummer är 5222-5463.

Swish 1231550342

Märk alla betalningar med ditt namn och ärende!

 

 

Avgifter som gäller för 2020:

Medlemskap: 350 kr (huvudmedlem) Stamboken ingår i medlemsavgiften.

Familjemedlemskap:  50 kr per ytterligare familjemedlem

Vad gäller uppfödaravgifter för registrerade resp oregistrerade uppfödare för 2020 kommer det enligt en godkänd motion vid årsmötet 25/1 2020 att bli förändringar. Styrelsen kommer att återkomma med detaljer och vilka avgifter som gäller inom kort.

Registrering av ny uppfödare: 100 kr (engångsavgift)

 

Läs mer under rubriken bli medlem.