Information om föreningen

Svenska Dvärghamstersällskapet är en idell förening som startades 2011.

Syftet med föreningen är att främja alla de fyra, i dagsläget, domesticerade dvärghamsterarterna. Vi vill finnas till för både uppfödare och den ”vanliga” hamster ägaren som behöver råd och stöd i skötsel och avel av dvärghamster.
Vi önskar att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med uppfödare och hamsterägare i andra länder för att få en så bred avelsbas som möjligt samt ge möjligheter att dela med sig och ta till sig kunskaper och erfarenheter utöver Sveriges gränser.

 

Avgifter som gäller för 2016:

Medlemskap 200 kr

Uppfödaravgift 50 kr

Registrering av ny uppfödare: 100 kr (engångsavgift)

 

Läs mer under rubriken bli medlem.