Viktig information (2019-06-20)

Styrelsen har nyligen fått besked om att två deltagare på den senaste utställningen har hamstrar som drabbats av kvalster (förmodligen röda hönskvalster men det är ej ännu bekräftat).
 

Det är inte säkerställt att kvalstren uppkommit eller funnits på deltagarnas hamstrar vid utställningstillfället, men vi vill ändå be alla deltagare att kolla sina hamstrar samt hamstrarnas burar och inredning noggrant (t ex taket inuti husen).
 

Röda hönskvalster ser ut som grå små prickar som rör på sig och som skimrar i rött när de sugit blod. De är inte på hamstern hela tiden utan främst när de suger blod (oftast nattetid). När de inte är på hamstern gömmer de sig i springor i inredningen i buren. De är därför väldigt svåra att upptäcka innan invasionen blivit kraftig.
 

Kvalsterfällor (bitar av wellpapp) kan placeras i buren i samband med att man blåser igenom sina djur kvällstid och kollar efter rörliga ”prickar” på hamsterns hud. Kontrollera extra noggrant kring nacke, öron, kön och tassar.
 

Kvalsterfällorna bör vara i hamsterburen i minst två dygn, dock längst tio dygn, varefter de fryses ett dygn. Då fällorna vittjas kan kvalster påvisas i kanalerna i wellpappen.
 

Röda hönskvalster är en besvärlig parasit som överlever i flera månader utan blod. Kvalsterangrepp leder till klåda, irritation, störd sömn och vid kraftiga angrepp kan hamstern drabbas av blodbrist. Dödsfall förekommer, särskilt under sensommar och tidig höst. Hamstern dör av akut cirkulationssvikt till följd av blodbrist.
 

Man kan få in röda hönskvalster i bostaden med kläder och husdjur eller via gamla fågelbon i närheten av huset/fasaden eller ifall man plockar in grenar/gräs där infekterade djur befunnit sig. De kan komma med småfåglar och flyttfåglar också, så hundar/katter kan föra med dem in från promenad eller utevistelse.
 

Effekter hos människa och andra däggdjur
Parasiterna orsakar klåda och irritation, utslag och ev. allergi hos människor.
 

Kvalstren bekämpas på människa genom duschning, tvätt av textilier i tvättmaskin och dammsugning samt ångtvätt. Det finns ingen risk att röda hönskvalster etablerar sig permanent i bostaden eftersom parasiten inte kan föröka sig utan tillgång till fågelblod.
 

Röda hönskvalster är dock ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva i flera månader (över nio månader, sägs det) utan sitt värddjur.
 

Parasiten ska bekämpas i sina gömslen. I första hand rekommenderas ”mekanisk bekämpning”, dvs genom mycket noggrann rengöring av hamsterburen och omgivningen med tvättlösning (till exempel såpa eller diskmedel).
 

Om man dammsuger bör man lägga dammsugarpåsen i frysen i ett dygn och sedan kasta den.
 

Kvalstren dör vid höga (cirka 60 °C) och låga temperaturer (frysning), men det räcker inte med en tillfällig exponering för hög/låg temperatur eftersom kvalstren kan sitta skyddade djupt i springor och vrår och därigenom överleva. Ångtvätt rekommenderas!
 

Flera olika metoder kan med fördel kombineras och åtgärderna måste upprepas flera gånger.
 

Den finns en rad kiselbaserade produkter (g´kiselgur) med god effekt mot kvalster. Kiselgur kan användas i sandbad och på inredningen. Det råder dock delade meningar om hur detta påverkar hamsterns luftvägar, så SHS varken rekommenderar eller avråder från detta, utan det får varje hamsterägare ta ställning till.
 

Man kan även bekämpa ohyran genom - förutom noggrann rengöring av hamsterbur och inredning - att behandla själva djuret med t.ex Stronghold, som man får utskrivet av veterinär. Har man andra husdjur är det viktigt att även dessa behandlas.
 

Får du kvalster i din kvalsterfälla bör du därför artbestämma dessa hos veterinär eller SVA för rätt behandling, eftersom det finns flera olika. Dessutom måste du meddela din omgivning och undvika utställningar eller att hälsa på eller få besök av andra djurägare i sex veckor för att inte sprida ohyran vidare.
 

SHS förordar försiktighetsprincipen samt vikten av en öppen dialog i sådana här frågor. Enligt oss är det inte skamfyllt att drabbas och vi vill poängtera att ohyreangrepp inte har något med dålig djurhållning att göra. De flesta aktiva uppfödare har vid något tillfälle drabbats.
 

Man ska även vara medveten om att Stronghold, som alla andra preparat, kan ge dödsfall och ha andra bieffekter. Svaga, äldre och dräktiga djur löper större risk att ta skada men SHS rekommenderar ändå behandling då obehandlade djur är djurplågeri.


Slutligen förordar vi att man följer SVA:s rekommendationer gällande karantän, dvs två månader efter avslutad behandling bör man undvika utställningar etc.

Källa: SVA