Riktlinjer vid karantän


Att besöka utställningar och mässor med djur innebär alltid en risk att få med sig smitta av olika slag samt ohyra. Hamstrar är normalt friska och hälsosamma djur som sällan blir sjuka eller får ohyra. Ibland är dock oturen framme och då kan det vara bra att veta hur man skall förhålla sig.


Vi rekommenderar våra medlemmar att alltid hålla karantän hemma efter att ha besökt utställningar och mässor med sina djur eller efter inköp av nya djur. Man kan välja att antigen hålla djuren som har varit utanför hemmet eller är nya i en egen karantän eller att hålla hela besättningen i karantän. Detta för att upptäcka eventuell ohyra eller smitta som följt med.


Lämplig tid för karantän är ca 3-5 veckor. Vi har inga strikta krav utan det får vara upp till var och ens sunda förnuft.


Att hålla karantän innebär att man håller djuren borta från andra djur. Om man väljer att sätta nyinköpta djur i karantän kan man göra det genom att ha djuren i ett eget rum och vara noga med att byta kläder och tvätta sig innan man sköter karantändjuren. Flaskor och matskålar skall inte göras rent i samma utrymme som övriga djurens. Denna typ av karantän gör att övriga djur inte behöver sitta i karantän och man kan då besöka utställningar med dem. Om man istället väljer att sätta hela sin besättning i karantän kan man ta in de nya djuren i sin övriga besättning direkt och då avvakta med att besöka utställningar med sina hamstrar tills karantäntiden är slut.Om man har sjuka djur eller djur med ohyra hemma skall naturligtvis ingen av de andra djuren åka iväg någonstans även om de är tillsynes friska. SHS förordar att man följer SVA:s rekommendationer gällande karantän, dvs två månader efter avslutad behandling bör man undvika utställningar etc.


Hur försiktig man än är finns alltid en risk och vissa sjukdomar kan man inte värja sig ifrån genom att hålla karantän. Det gäller främst papovavirus, en sjukdom som enbart drabbar guldhamstrar samt fälthamster. Inkubationstiden är okänd, tidigare trodde man att en karantäntid på 8,5 månader skulle räcka men det har visat sig inte stämma. Papova ger knölar, bölder och vårtor på hamstrarna både ut- och invändigt och utgången är dödlig. Tillsynes friska hamstrar kan bära på sjukdomen och smitta andra men inte bli sjuka själv. Sjukdomen är mycket smittsam och svår att få stopp på. Övriga länder i Europa har hanterat papova genom att låta smittan få sprida sig och på så sätt har hamstrarna med tiden blivit mer motståndskraftiga.

 

Om någon av våra medlemmars hamstrar visar tydliga symptom på papova ser vi gärna att hamstern skickas in till SVA för obduktion och analys. Kontakta gärna föreningen innan du skickar in hamstern i så fall, så kan vi svara på om vi har möjlighet att stå för obduktionskostnaden eller åtminstone hjälpa till med en del av den. Hamstrar med papova måste avlivas då lidandet för djuret är stort.
Det uppkommer fall där man kan misstänka papova då och då, skulle någon hamster som har varit på någon av våra utställningar eller någon av våra uppfödare få papova på sina hamstrar kommer föreningen informera om det på hemsidan så att alla kan ta del av informationen.

 

Den som har sjuka djur hemma tar givetvis inte med sig några djur till våra utställningar, varken utställning eller saludjur, men vi kommer fortsätta hålla utställningar oberoende av om någon får papova i sin besättning. Det är lätt att bli rädd och tycka att det är otäckt och det är givetvis en stor tragedi för den som drabbas av papova på sina hamstrar. Vi finns här som stöd för den som behöver rådgivning och uppmuntran men vår verksamhet kommer fortsätta som vanligt då vi är övertygade om att det är enda sättet att bygga upp resistens mot sjukdomen hos guldhamstrarna.

 

Sammanfattningsvis:
Har du sjuka hamstrar eller hamstrar med ohyra hemma skall du inte åka på utställning med någon av dina hamstrar. SHS förordar att man följer SVA:s rekommendationer gällande karantän, dvs två månader efter avslutad behandling bör man undvika utställningar etc.


Om du har friska djur, håll gärna karantän 3-5 veckor efter att du har varit på utställning och/eller köpt hem nya djur.


Ohyra och sjukdom finns och kommer alltid finnas, oavsett hur försiktiga vi är. Vi letar inte syndabockar om olyckan är framme utan hjälps åt och stöttar varandra genom att informera och ge råd för den som behöver. Givetvis ska hamstrarna också få den hjälp de behöver av kunnig veterinär.