Välkommen till utställning lördagen den 6 april i Älvängen!

Plats: Ale Zoo, Svenstorpsvägen 19, Älvängen

Närmare information kommer. 
Vid frågor nås vi på: ordforande@dvarghamster.se