Information om föreningen

Svenska Dvärghamstersällskapet är en idell förening.

Syftet med föreningen är att främja alla de fyra, i dagsläget, domesticerade dvärghamsterarterna. Vi vill finnas till för både uppfödare och den ”vanliga” hamster ägaren som behöver råd och stöd i skötsel och avel av dvärghamster.
Vi önskar att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med uppfödare och hamsterägare i andra länder för att få en så bred avelsbas som möjligt samt ge möjligheter att dela med sig och ta till sig kunskaper och erfarenheter utöver Sveriges gränser.